29 March 2011

Apparently, tuloy na tuloy na ang trip... kailangan nang ikundisyon at magpaalam sa maliit na bata :) 5 nights din na di ko sya makakatabi sa pagtulog, sila lang muna ni A. hehe. ako yata ang may separation anxiety :P

No comments: